Vetenskapliga samtal

Under Forte Talks har du möjlighet att delta i tre så kallade vetenskapliga samtal. Samtalen består av en kortare forskarpresentation med möjlighet att ställa frågor. Du som deltar fysiskt väljer själv vilka samtal du ska delta i, totalt tre stycken. Tre av samtalen kommer att sändas digitalt.

Program för fysiska deltagare

Starttid 11:10

Att förebygga oro och ångest hos barn
Johan Åhlén, legitimerad psykolog och docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

Distansarbete: Hur påverkar det hälsan?
Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet

Life-Course Approach in Women’s Health: A Showcase on Mental Well-being
Donghao Lu, Associate Professor of Epidemiology, Karolinska Institutet

Effekten av att ersätta ett fängelsestraff med fotboja
Enes Al Weswasi, doktorand vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs om de vetenskapliga samtalen som startar 11:10 »

Starttid 11:30

Kan goda arbetsförhållanden förlänga arbetslivet?
Johanna Stengård, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Sluta skjut – utvärdering av en våldsförebyggande strategi
Anna-Karin Ivert, biträdande professor, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet

Kan företagshälsovården minska hälsogapet?
Elin Ekblom Bak, professor i idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan

Skicka nudes – en riskfylld möjlighet?
Carolina Lunde, professor i psykologi vid Göteborgs universitet

Läs om de vetenskapliga samtalen som startar 11:30 »

Starttid 11:50

Hur passar pusselbitarna ihop? Tidiga riskfaktorer och utvecklingsvägar bakom ungdomskriminalitet
Karin Hellfeldt, doktor i socialt arbete och lektor i kriminologi, Örebro universitet

Digitala vårdmöten– resursslukare eller problemlösare?
Gustav Kjellsson, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Förskolans roll för att främja psykisk hälsa
Lena Almqvist, professor i psykologi, Mälardalens universitet

Vilken betydelse har arbetsförmedlaren?
Jonas Cederlöf, doktor i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Läs om de vetenskapliga samtalen som startar 11:50 »

Program för digitala deltagare

Starttid 11:10

Att förebygga oro och ångest hos barn
Johan Åhlén, legitimerad psykolog och docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

Starttid 11:30

Kan goda arbetsförhållanden förlänga arbetslivet?
Johanna Stengård, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Starttid 11:50

Hur passar pusselbitarna ihop? Tidiga riskfaktorer och utvecklingsvägar bakom ungdomskriminalitet
Karin Hellfeldt, doktor i socialt arbete och lektor i kriminologi, Örebro universitet,
Louise Frogner, doktor i psykologi och lektor i kriminologi, Örebro universitet