Vetenskapliga samtal 11:30

På denna sida kan du läsa om de fyra vetenskapliga samtal som startar 11:30. Du som deltar fysiskt väljer själv vilket samtal du ska delta i. För dig som följer konferensen digitalt kommer endast ett av de samtidiga samtalen att sändas.

Sluta skjut – utvärdering av en våldsförebyggande strategi

Under 2016 och 2017 ökade antalet skjutningar i Malmö kraftigt. För att försöka vända utvecklingen beslutade polis, kommun och kriminalvård att pröva den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI).

GVI har visat på goda resultat i form av minskat skjutvapenvåld i flera amerikanska städer. Strategin bygger på att flera myndigheter tillsammans fokuserar på de våldsdrivande grupperna och tydligt kommunicerar till dessa grupper att våldet måste upphöra, att fortsatt våld kommer mötas av snabba och förutsägbara konsekvenser för hela gruppen, men också att det finns stöd för de som vill lämna kriminaliteten. Utvärderingen av arbetet visar att skjutningarna i Malmö minskat efter att GVI implementerats men att det finns utmaningar i tolkningen av resultaten.

Talare: Anna-Karin Ivert, biträdande professor, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet
Språk: Svenska

Skicka nudes – en riskfylld möjlighet?

Ungefär en av tio högstadieelever har någon gång skickat nakenbilder på sig själv. Det kan vara riskfyllt – men är också ett sätt att utforska sin sexualitet. Nu har forskare vid Göteborgs universitet för första gången kartlagt högstadieungdomars egna erfarenheter av sexting – både positiva och negativa.

Hur vanligt är det att skicka och ta emot nakenbilder bland ungdomar på högstadiet? Vem delar man bilderna med? Vilka motiv har man för att sexta? Är det en positiv eller negativ upplevelse? Hör Carolina berätta om forskningsprojektet Sexuell exponering på nätet bland unga – Erfarenheter, normer och möjliga orsaker bakom ökat risktagande.

Talare: Carolina Lunde, professor i psykologi vid Göteborgs universitet
Språk: Svenska

Kan goda arbetsförhållanden förlänga arbetslivet?

En åldrande befolkning sätter press på samhället och medför att vi behöver jobba längre. Men vilka psykosociala och fysiska arbetsplatsfaktorer kan bidra till en senarelagd pension?

Ju äldre du är, desto större betydelse har psykosociala arbetsresurser (såsom stöd, återkoppling, handlingsutrymme och kontroll) för beslutet att stanna kvar på arbetsmarknaden eller gå i pension. Det visar en serie studier om äldre arbetstagare som genomförts vid Stockholms universitet. Forskarna observerade att fysiska krav generellt är kopplade till en tidigare pensionsålder, men att individer tenderar att stanna längre på arbetsmarknaden om de samtidigt upplever tillräckligt socialt stöd i arbetet och kontroll över sina arbetsuppgifter.

Studierna genomfördes med enkätdata från en stor representativ svensk kohort (SLOSH, Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa).

Talare: Johanna Stengård, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Språk: Svenska

Kan företagshälsovården minska hälsogapet?

Företagshälsovården har potential att nå många olika grupper med preventiva och hälsofrämjande insatser. Men är nuvarande företagshälsovårdsprogram effektivt? Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan ska utvärdera och försöka förbättra företagshälsovården.

Ojämlikhet i hälsa är en stor utmaning över hela världen. Samtidigt kan många sjukdomar och tillstånd förebyggas genom en hälsosam livsstil och god arbetsmiljö. Arbetsplatsen är en viktig arena där en stor del av befolkningen kan nås. En viktig resurs för preventiva och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är företagshälsovården. I Sverige har metoden hälsoprofilbedömning levererats av företagshälsovården sedan slutet av 1970-talet, och har potential att nå upp till 3,5 miljoner arbetstagare. Men trots programmets omfattning och långa historia har det aldrig utvärderats i stor skala. Forskningsprogrammet WORK TOGETHER syftar till att förbättra inkludering och effektivitet av företagshälsovårdens preventiva arbete för att minska hälsogapet i samhället.

Talare: Elin Ekblom Bak, professor i idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan
Språk: Svenska