Forte Talks 2022: Vägval för välfärden

Hur kan vi utveckla svensk välfärd utifrån viktiga behov? Vad går att förbättra för alla som arbetar med att hålla oss friska och trygga? Pandemin har satt press på trygghetssystem och verksamheter men även visat på brister i kvalitet och styrning. Kan vi dra lärdomar av kriserna och flytta fokus från akuta problem till långsiktiga vägval – och vilken roll har forskningen i att ge oss en välfärd för alla?

Tack alla som medverkade och lyfte viktiga frågor under Forte Talks 2022!

Läs mer om årets tema: Vägval för välfärden

Se inspelningen av Forte Talks 2022:

Forte Talks 2022 ägde rum den 3 maj 2022, klockan 9:00–12:00. Här kan du se en inspelning från hela konferensen.