Vad är Forte Talks?

Forte Talks är mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Nästa Forte Talks anordnas digitalt den 4 maj 2021.

 

Läs mer Material från Forte Talks 2019

Filmer från Forte Talks 2019 – Välfärd för framtiden

Hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem? Det var huvudfrågan för Forte Talks 2019 – Välfärd för framtiden. På sidan “Forte Talks 2019 – Välfärd för framtiden” kan du ta del av alla keynote-presentationer och paneldiskussioner från dagarna.