Forte Talks 2024

Sverige står i en tid av stora förändringar. Forskning och kunskap om hälsa, arbetsliv och vår välfärd är avgörande för ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle. Den 15 maj bjöd vi in till Forte Talks 2024 för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Läs mer om temat Filmer från konferensen

Forte Talks 2024 - Forskning för förändring

Förebyggande insatser är extra viktiga för att ge dagens barn och unga bra uppväxtvillkor och motverka utanförskap. På samma sätt behöver vi kloka förändringar i dag för att rusta framtidens arbetskraft och möta behov inom välfärden och omställningen till ett digitalt och mer hållbart samhälle. Vi behöver breda systemförändring inom båda dessa viktiga områden. Vad kan olika aktörer göra för att ta sig an problem här och nu, och samtidigt arbeta långsiktigt? Hur kan forskning bidra till att identifiera och arbeta med förebyggande arbete som gör skillnad?

På Forte Talks 2024 diskuterades hur vi kan bygga Sverige starkare och mer socialt hållbart. Nu kan du ta del av föreläsningarna, panelsamtalen och vetenskapliga samtal i en inspelad version av konferensen.