Forte Talks 2024

Sverige står i en tid av stora förändringar. Forskning och kunskap om hälsa, arbetsliv och vår välfärd är avgörande för ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle. Den 15 maj bjuder vi in till Forte Talks 2024 för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Läs mer och anmäl dig!

Program

9:30

Fika och registrering

 

10:00

Inledande samtal: Prevention, långsiktigt arbete & välfärdsutmaningar

Hur vi kan arbeta mer preventivt och långsiktigt med viktiga samhällsbehov? Vad är potentialen med att ha en bredare ansats och försöka förebygga och förändra, snarare än att ta sig an olika problem när de dyker upp? Och vilka är hindren för att arbeta så, och hur kan vi ta oss runt dem?

Deltagare:

 • Nicolas Lunabba, ansvarig nationell mobilisering vid Helamalmö
 • Laura Hartman, samhällsekonomisk expert och docent i nationalekonomi
 • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen
11:10

Vetenskapliga samtal

Du som är på plats kommer få möjlighet att välja mellan ett antal parallella vetenskapliga samtal. Samtalen består av en kortare forskarpresentation med möjlighet att ställa frågor. Fyra vetenskapliga samtal sker samtidigt i tre omgångar. För dig som följer konferensen digitalt kommer endast ett av de samtidiga samtalen att sändas.

Fyra rum, fyra teman: Brott och straff, Psykisk hälsa hos barn och unga, Folkhälsa, Hållbart arbetsliv.

Samtal med starttid 11:10 »
Samtal med starttid 11:30 »
Samtal med starttid 11:50 »

12:00

Lunch

Vegetarisk lunchtallrik

13:00

Eftermiddagspass

Socialminister Jakob Forssmed

 

Panelsamtal: Barn & ungas uppväxtvillkor

Många barn och unga i Sverige lever med goda uppväxtvillkor men det finns också stora grupper som inte ges samma möjligheter. Dessutom finns nya och ökande generella hälsoutmaningar och social problematik för barn och unga kopplat bland annat till psykisk ohälsa.

Vilka är behoven kopplat till att skapa en mer jämlik uppväxt för barn och unga? Hur kan vi skapa positiva spiraler som ger bättre utveckling och möjligheter? Vad spelar familj, skola och sociala sammanhang för roll? Bedrivs den forskning som kan bidra till förändring, och hur kan vi få kunskapen att komma till nytta på allvar?

Deltagare:

 • Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet
 • Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
 • Nadim Ghazale, verksamhetschef för nattvandring.nu
 • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris
 • Jenny Swärd, socialdirektör vid Huddinge kommun

Panelsamtal: Framtidens arbeten och hållbar välfärd

Kompetensförsörjning är avgörande för Sveriges välfärd och pågående gröna omställning. Att fler ska kunna och vilja arbeta i viktiga yrken beskrivs av både privata och offentliga sektorn som största utmaningen arbetsmarknaden står inför. Välfärdssektorn behöver rekrytera stora grupper närmaste åren och samtidigt stärka förutsättningarna för att fler stanna kvar i olika yrken.

Hur vi kan arbeta långsiktigt för att möta kommande behov inom välfärden och övriga arbetsmarknaden? Vilka är behoven kopplat till kompetensförsörjning och arbetsmiljö? Hur kan vi rusta unga och andra grupper i samhället bättre för att möta omställningen till ett mer hållbart samhälle? Bedrivs den forskning som kan bidra till förändring, och hur kan vi få kunskap att göra nytta på allvar?

Deltagare:

 • Olof Åslund, gästprofessor vid Uppsala universitet
 • Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
 • Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad, SKR
 • Malin Ragnegård, förbundsordförande i Kommunal
 • Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet
16:00

Mingel