Välfärd för framtiden

Den svenska välfärden har länge gett trygghet och skydd till Sveriges invånare. Men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya möjligheter och utmaningar. Hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem? Det var temat för Forte Talks 2019, då forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlades för att diskutera förutsättningarna för en långsiktigt hållbar välfärd.

  • Nacka Strandsmässan, Stockholm
  • 8-9 mars 2016
Läs mer Filmer och bilder