Årets tema

Sverige står i en tid av stora förändringar. Forskning och kunskap om hälsa, arbetsliv och vår välfärd är avgörande för ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle. Den 15 maj bjuder vi in till Forte Talks 2024 för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Förebyggande insatser är extra viktiga för att ge dagens barn och unga bra uppväxtvillkor och motverka utanförskap. På samma sätt behöver vi kloka förändringar i dag för att rusta framtidens arbetskraft och möta behov inom välfärden och omställningen till ett digitalt och mer hållbart samhälle. Vi behöver breda systemförändring inom båda dessa viktiga områden. Vad kan olika aktörer göra för att ta sig an problem här och nu, och samtidigt arbeta långsiktigt ? Hur kan forskning bidra till att identifiera och arbeta med förebyggande arbete som gör skillnad?

På konferensen diskuterar vi hur vi kan bygga Sverige starkare och mer socialt hållbart. Under dagen kommer du att kunna ta del av föreläsningar, panelsamtal och parallella sessioner om aktuell forskning. Forte Talks 2024 är avgiftsfri och du kommer kunna vara med på plats, på Münchenbryggeriet i Stockholm, eller delta digitalt på konferensen.

Anmälan till Forte Talks 2024

» Deltagande på plats (begränsat antal)
» Digitalt deltagande