Preliminärt program

Ladda hem i pdf-format
10:00

Introduktion

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte

Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator
Stora scenen
10:20

Välfärd för framtiden

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Följs av paneldiskussion
Stora scenen
11:40

Lunch

Servering av vegetarisk lunchtallrik
Serveringarna
12:30

Inkluderande arbetsmarknad med hållbar kompetensförsörjning

Jill Rubery, Director of the Work and Equalities Institute at Alliance Manchester Business School, University of Manchester

Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU

Följs av paneldiskussion
Stora scenen
14:00

Seminarier

Två valbara seminarier om 70 minuter. Seminarierna sker parallellt med vetenskapliga samtal och postervisning.
S1-S2
14:00

Vetenskapliga samtal

Nio valbara vetenskapliga samtal, i två omgångar om 30 minuter (14:00 och 14:45). Samtalen sker parallellt med seminarier och postervisning.
V1-V9
15:15

Kaffe

25 minuters paus med kaffe och fika
Serveringarna
15:40

Arbetsliv och hälsa

Johannes Siegrist, Senior Professor of Work Stress Research, Heinrich-Heine University Düsseldorf

Cecilia Björkelund, allmänläkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet

Följs av paneldiskussion
Stora scenen
17:00

Avslutning (5 min)

Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator
Stora scenen
17:30

Middagsmingel med filosofiskt samtal

Jonna Bornemark, docent i filosofi samt lärare och forskare på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola

Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator
Serveringarna
9:00

Inledning

Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator
Stora scenen
9:05

Jämlika uppväxtvillkor

Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Jan O Jonsson, professor i sociologi vid Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, Oxford University

Följs av paneldiskussion
Stora scenen
10:30

Kaffe

25 minuters paus med kaffe och fika
Serveringarna
11:00

Vetenskapliga samtal

Nio valbara vetenskapliga samtal, i två omgångar om 30 minuter (11:00 och 11:40). Samtalen sker parallellt med seminarier och postervisning.
V1-V9
11:00

Seminarier

Två valbara seminarier om 70 minuter. Seminarierna sker parallellt med vetenskapliga samtal och postervisning.
S1-S2
12:10

Lunch

Servering av vegetarisk lunchtallrik
Serveringarna
13:00

Välfärdssystemets styrning och utveckling

Christopher Hood, Visiting Professor, Blavatanik School of Government, Oxford

Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation

Följs av paneldiskussion
Stora scenen
14:40

Avslutning (5 min)

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte
Stora scenen