Program

Ladda hem i pdf-format
10:00

Introduktion

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte

Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet och styrelseordförande Forte

Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator

Det starka samhället
Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet
Stora scenen
10:20

Välfärd för framtiden

För Sverige i framtiden: välfärd vid vägskäl
Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande i Delmi

En välfärd satt under press
Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Paneldiskussion: Vesna Jovic, VD på SKL, Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm, Ahmed Abdirahman, grundare Järvaveckan, Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet
Stora scenen
11:40

Lunch

Servering av vegetarisk lunchtallrik
Serveringarna
12:30

Inkluderande arbetsmarknad med hållbar kompetensförsörjning

Inclusive labour markets and precarious employment: challenges and contradictions
Jill Rubery, director of the Work and Equalities Institute at Alliance Manchester Business School, University of Manchester

En inkluderande arbetsmarknad: Att komma in, att bli kvar och att komma igen
Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU

Paneldiskussion: Annika Sundén, analysdirektör Arbetsförmedlingen, Ingmar Skoog, professor och föreståndare för AgeCap, Göteborgs universitet, ledamot av Del. för senior arbetskraft, Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt näringsliv
Stora scenen
15:15

Kaffe

25 minuters paus med kaffe och fika
Serveringarna
15:40

Arbetsliv och hälsa

Healthy work in a globalized economy? – Scientific insights and challenges
Johannes Siegrist, Senior Professor of Work Stress Research, Heinrich-Heine University Düsseldorf

Arbete, stress och hälsa: ett svenskt perspektiv
Cecilia Björkelund, allmänläkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet

Paneldiskussion: Cecilia Björkelund, allmänläkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, Peter Munck af Rosenschöld, VD för Sveriges Företagshälsor, Kersti Ejeby, legitimerad läkare och verksamhetschef för Gustavsberg Akademiska Vårdcentral
Stora scenen
17:00

Middagsmingel med filosofiskt samtal

Jonna Bornemark, docent i filosofi samt lärare och forskare på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola

Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator
Serveringarna
9:00

Inledning

Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte och professor på Karolinska Institutet
Stora scenen
9:05

Jämlika uppväxtvillkor

Vad betyder skolan för ojämlikheten?
Jan O Jonsson, professor i sociologi vid Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, Oxford University

Hur gick det sen? Uppväxt i olika grannskap
Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Paneldiskussion: Camila Salazar Atias, kriminolog och gängspecialist på Fryshuset, Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersund, Gunnar Appelgren, poliskommissarie, region Stockholm, Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta, Stockholm, Katerina Kourgiali, ungdomsledare Fryshuset
Stora scenen
10:30

Kaffe

25 minuters paus med kaffe och fika
Serveringarna
12:10

Lunch

Servering av vegetarisk lunchtallrik
Serveringarna
13:00

Välfärdssystemets styrning och utveckling

Christopher Hood, Visiting Professor, Blavatanik School of Government, Oxford

Mer välfärd med tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor
Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation

Paneldiskussion: Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation, Anders Ekholm, senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier, Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, KTH, ledamot i regeringens Digitaliseringsråd, Marika Markovits, direktor för Stockholms Stadsmission, Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet
Stora scenen
14:30

Avslutning (20 min)

En utvecklad välfärd kräver kunskap
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte
Stora scenen