Program

Forte Talks 2022 modereras av: Mia Odabas

Klockslagen i programmet är preliminära.

10:05

Välfärd i kristider – vad är ett hållbart samhälle?

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan

Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet

11:20

Paus

 

11:30

Vilka förutsättningar behöver välfärdens verksamheter och system för att fungera?

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies och huvudsekreterare för Forte

12:05

Hur kan välfärden styras och organiseras, och vilken roll kan forskningen spela för en hållbar välfärd?

Samuel Engblom, Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering

Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande för Vetenskapsrådet

Dalia Eid, 2:e vice ordförande vid fackförbundet Vision

12:50

Avslutning

Avslutning och tack!