Forte Talks 2022 – Vägval för välfärden

Hur kan vi utveckla svensk välfärd utifrån viktiga behov? Vad går att förbättra för alla som arbetar med att hålla oss friska och trygga? Pandemin har satt press på trygghetssystem och verksamheter men även visat på brister i kvalitet och styrning. Kan vi dra lärdomar av kriserna och flytta fokus från akuta problem till långsiktiga vägval – och vilken roll har forskningen i att ge oss en välfärd för alla?

Sverige står inför många utmaningar. Segregation och otrygghet som bland andra skola och socialtjänst försöker motverka. Ansträngd omsorg och sjukvård samtidigt som det finns stora behov av förebyggande folkhälsoarbete. Omfattande psykisk ohälsa och ett arbetsliv i snabb förändring. Dessutom rasar krig i Europa med många människor på flykt.

Hur kan vi utveckla svensk välfärd utifrån viktiga behov i dag och framöver? Vad går att förbättra för alla som arbetar med att hålla oss friska och trygga? Pandemin har inte bara satt press på trygghetssystem och verksamheter utan även visat på brister i kvalitet och styrning. Kan vi dra lärdomar av kriserna och flytta fokus från akuta problem till långsiktiga vägval – och vilken roll har forskningen i att ge oss en välfärd för alla?

Den 3 maj 2022 arrangerade Forte den digitala konferensen Forte Talks för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov.

Se hela Forte Talks 2022 – Vägval för framtiden