Olof Åslund

Gästprofessor vid Uppsala universitet

Olof Åslund är gästprofessor vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab. Mellan 2010 och 2019 var han generaldirektör för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där han fortfarande forskar på deltid. Han har tidigare varit ledamot i Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) och forskningsledare vid SNS.

Till hans forskningsintressen hör invandring och arbetsmarknad, betydelsen av omgivning och nätverk på arbetsmarknaden och politikens arbetsmarknadseffekter. Hans forskning har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter och han har också varit med och skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker, rapporter och artiklar.

Foto: Linus Liljeberg

Läs mer

Olof Åslund (uu.se)

Olof Åslund
  • Keynotes