Olle Lundberg

Professor i Health Equality Studies och huvudsekreterare för Forte

Olle Lundberg är professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet och huvudsekreterare för Forte sedan 2020. Han ledde Kommissionen för jämlik hälsa år 2015–2018 på uppdrag av regeringen och har lång erfarenhet av forskning kring frågor som rör välfärd, åldrande och ojämlikhet i hälsa. Olle Lundberg har haft flera ledande roller i europeiska och nordiska forskningssamarbeten.

Läs mer

Olle Lundberg (su.se)

Olle Lundberg
  • Keynotes