Monica Sonde

Avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad, SKR

Monica Sonde är avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hon har lång erfarenhet av kommunala verksamheter från roller som pedagog, specialist och chef. Hon har tidigare varit utbildningsdirektör i Södertälje kommun och har bakgrund som förskollärare.

Foto: Hans Alm / SKR

Monica Sonde
  • Keynotes