Maria Hemström Hemmingsson

Generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Maria Hemström Hemmingsson är generaldirektör för Arbetsförmedlingen sedan 1 mars i år. Hon kommer närmast från en post som generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Maria har tidigare arbetat som forskare, departementsråd och huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Hon har också varit generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen och tillförordnad generaldirektör på Försäkringskassan.

Foto: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nyhet: Maria Hemström Hemmingsson blir Arbetsförmedlingens generaldirektör (arbetsformedlingen.se)

Maria Hemström Hemmingsson
  • Keynotes