Lena Almqvist

Professor i psykologi vid Mälardalens universitet

Lena Almqvist är professor i psykologi vid Mälardalens universitet. Sedan flera år leder hon forskargruppen ChiP, som forskar om livet för barn, ungdomar och deras familjer i ett hälso- och rättighetsperspektiv. Lenas forskning är främst inriktad på psykisk hälsa och delaktighet bland barn och ungdomar i svåra situationer.

Ett särskilt fokus de senaste åren har varit på förskolans roll som hälsofrämjande arena, både för barn generellt och för barn som behöver mer riktade insatser. Under 2023 tog hon fram skriften Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa på uppdrag av Forte.

Foto: Jonas Bilberg

Lena Almqvist
  • Vetenskapligt samtal