Lena Abrahamsson

Professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon är även ledamot i styrelsen för Blekinge tekniska högskola (BTH). Hennes forskning handlar om produktions- och organisationsutveckling, kön/genus och arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Några aktuella projekt handlar om digitalisering, grön industriell omställning och framtidens arbete.

Foto: Luleå tekniska universitet

Läs mer

Lena Abrahamsson (ltu.se)

Lena Abrahamsson
  • Keynotes