Laura Hartman

Docent i nationalekonomi och hållbarhetschef i Uppsala kommun

Laura Hartman är Uppsala kommuns hållbarhetschef. Hon ansvarar för att hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor sätts högt på kommunens agenda och säkra att de politiska besluten får genomslag.

Laura Hartman är docent i nationalekonomi och under sina yrkesverksamma år har hon både som forskare och ledare arbetat med flera stora samhällsfrågor inom arbetsmarknad, välfärdssektorn, hälsa och utbildning.

Läs mer

Nyhet hos Uppsala.se: Laura Hartman ny hållbarhetschef i Uppsala kommun »

Laura Hartman
  • Paneldiskussion