Laura Hartman

Samhällsekonomisk expert och docent i nationalekonomi

Laura Hartman är samhällsekonomisk expert och docent i nationalekonomi. Hon har lång erfarenhet av såväl ledarskap som egen forskning och kommer senast från en tjänst som chefsekonom på LO. Hon har bland annat varit analysdirektör på Försäkringskassan, forskningschef på SNS, ledamot i Finanspolitiska rådet och ordförande för regeringens Tillitsdelegation. Till LO kom hon i januari 2022 från rollen som hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Foto: Karl Gabor

Laura Hartman
  • Keynotes