Laura Hartman

Ordförande i regeringens Tillitsdelegation

Laura Hartman är docent i nationalekonomi och har en lång bakgrund från såväl forskning som ledarskap i offentlig sektor, bland annat som analysdirektör på Försäkringskassan. Sedan 2016 leder hon arbetet i regeringens Tillitsdelegation, som har i uppdrag att främja tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. Under Forte Talks 2019 kommer Laura Hartman att tala om varför vi både mår och presterar bättre när styrningen och ledarskapet på våra arbetsplatser präglas av tillit.

« Tillbaka till ”Talare”

Laura Hartman
  • Keynotes