Jonas Björck

Generaldirektör för Forte

Jonas Björck är generaldirektör för Forte sedan april 2020 och har lång erfarenhet av forskningsfrågor. Han kommer närmast från en roll som departementsråd och chef för den forskningspolitiska enheten på utbildningsdepartementet. Tidigare har han bland annat varit avdelningschef med ansvar för forskningspolitik och forskningsfinansiering vid Vetenskapsrådet.

Jonas Björck
  • Keynotes