Johan Åhlén

Legitimerad psykolog och docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Johan Åhlén är enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm och forskare vid Karolinska Institutet. Han är legitimerad psykolog och docent i folkhälsovetenskap. Hans forskning rör främst prevention och tidiga insatser för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Foto: Jann Lipka

Läs mer

Johan Åhlén (ki.se)

Hur mår våra barn och unga – egentligen? (forte.se)

 

Johan Åhlén
  • Vetenskapligt samtal