Joakim Palme

Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Joakim Palme är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande för delegationen för migrationsstudier (Delmi). Han är även ordförande i Fortes styrelse. Joakim Palme disputerade i sociologi 1990 och har tidigare varit chef för Institutet för framtidsstudier, ordförande i Kommittén Välfärdsbokslut och arbetat vid Institutet för social forskning.

Läs mer

Delegationen för migrationsstudier (Delmi.se) »

Joakim Palme
  • Keynotes