Jenny Swärd

Socialdirektör i Huddinge kommun

Jenny Swärd har lång erfarenhet inom socialtjänsten och har arbetat som chef i flera kommuner. I dag är hon socialdirektör i Huddinge och arbetar dagligen med att få till en hållbar socialtjänst. Hon är med och driver omställningen i kommunen av socialtjänsten för att kunna möta dagens välfärdsutmaningar med kompetensförsörjning och att ändra arbetssätt för att komma in tidigare, vara lättillgängliga, ha en evidensbaserad praktik och kunna ställa om för att möta nya utmaningar.

Foto: Anna Z Ek

Jenny Swärd
  • Keynotes