Carolina Lunde

Professor i psykologi vid Göteborgs universitet

Carolina Lunde är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hon driver och är involverad i olika forskningsprojekt som relaterar till barn och ungdomar. Exempel på forskningsområden är barn och ungas kamratrelationer, sexuella trakasserier, sexualitet på nätet, barn och ungas kroppsuppfattning, samt fysisk aktivitet och idrottsutövande.

Foto: Göran Olofsson

Läs mer

Skicka nudes – riskfylld möjlighet till sexuellt utforskande (forte.se)
Carolina Lunde (gu.se)

Carolina Lunde
  • Vetenskapligt samtal