Anna Sarkadi

Professor i socialmedicin vid Uppsala universitet

Anna Sarkadi är professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och ledare för CHAP (Child Health and Parenting), en forskargrupp med fokus på barns, ungdomars och föräldrars mentala hälsa och välbefinnande. Anna är expert på tillämpad forskning inom barns hälsa och utveckling samt föräldrastöd. Hon är även ledningsläkare för Centrala Barnhälsovården i Region Uppsala.

Foto: Mikael Wallerstedt / Uppsala universitet

Läs mer

Anna Sarkadi (uu.se)

Anna Sarkadi
  • Keynotes