Årets tema

Det svenska samhället har mildrat många effekter av pandemins framfart. I flera fall har förstärkningar och tillfälliga lösningar behövts. Påfrestningarna har även satt ljuset på bristfälliga områden. Nu byts dessutom en kris mot en annan, i form av krig och osäkert politiskt världsläge. Hur kan vi rusta vår välfärd för att vara hållbar på lång sikt i tider av snabba och omvälvande samhällsförändringar?

Den 3 maj bjuder vi in till ett digitalt Forte Talks på temat Vägval för välfärden, för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Sverige står inför många utmaningar. Segregation och otrygghet som bland andra skola och socialtjänst försöker motverka. Ansträngd omsorg och sjukvård samtidigt som det finns stora behov av förebyggande folkhälsoarbete. Omfattande psykisk ohälsa och ett arbetsliv i snabb förändring. Dessutom rasar krig i Europa med många människor på flykt.

Hur kan vi utveckla svensk välfärd utifrån viktiga behov i dag och framöver? Vad går att förbättra för alla som arbetar med att hålla oss friska och trygga? Pandemin har inte bara satt press på trygghetssystem och verksamheter utan även visat på brister i kvalitet och styrning. Kan vi dra lärdomar av kriserna och flytta fokus från akuta problem till långsiktiga vägval – och vilken roll har forskningen i att ge oss en välfärd för alla?

Välkommen att delta i samtalen om de här viktiga frågorna på Forte Talks! 

Se hela programmet »

Anmäl dig till konferensen »

Konferensen hålls helt digitalt och är kostnadsfri men anmäl dig gärna.

15 kunniga talare – för en helhetsbild av läget

Forskningen inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd har stor betydelse för hur vi tillsammans bygger ett starkt och jämlikt samhälle. Nu är programmet med alla kunniga talare som ska bidra med fördjupande samtal om vägvalen för välfärden klart.

Moderator för Forte Talks är Mia Odabas.

Läs mer om talarna »