Vesna Jovic

VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Vesna Jovic är VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sedan 2017. Tidigare var hon kommundirektör i Huddinge i 8 år. I Huddinge har hon även varit socialchef och haft andra chefsuppdrag i kommunen. Vesna Jovic har även uppdrag i bl.a. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), styrelsen Forum för Välfärd, styrelsen i KPA AB och SOS Alarm. Hon är utbildad socionom vid Högskolan i Örebro.

« Tillbaka till ”Talare”