Torun Österberg

Docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Torun Österberg är docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon disputerade år 2000 i nationalekonomi med en avhandling om ekonomiska perspektiv på invandring och intergenerationella ekonomiska överföringar. Sedan dess har hon framför allt publicerat studier som berör förtidspension, arbetsmarknad, fattigdom och segregation.

Torun Österberg
  • Keynotes