Sylvia Schwaag Serger

Professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan samt ledamot i Nationella innovationsrådet

Sylvia Schwaag Serger är professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan samt ledamot i Nationella innovationsrådet. Innovationsrådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

Sylvia Schwaag Serger har tidigare arbetat som expert åt bland annat OECD, EU-kommissionen och Världsbanken.

Nyhet på LU.se: Sylvia Schwaag Serger blir Lunds universitets prorektor »
Nationella innovationsrådet (Regeringen.se) »

Sylvia Schwaag Serger
  • Paneldiskussion