Sverker Sörlin

Professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan. Han har uppdrag som bland annat ledamot i regeringens klimatpolitiska råd och styrelseledamot för Riksbankens jubileumsfond. Sverker Sörlin är även författare till ett stort antal böcker, varav den senaste Kris! Från Estonia till Corona sätter in pandemin i ett större historiskt sammanhang. Han disputerade i idéhistoria 1988 vid Umeå universitet.

Läs mer

Mer om boken: Kris! Från Estonia till Corona »

Sverker Sörlin