Stefan Carlén

Chefsekonom/Utredningschef, Handels

Stefan Carlén har övergripande ansvar för utredningsverksamheten på fackförbundet Handels. Han arbetar främst med arbetsmarknadsekonomiska och bransch- och samhällsekonomiska frågor, lönebildning, samt förhandlingsberäkningar och analyser som stöd för riksavtalsförhandlingar.

Stefan Carlén ansvarar även för förbundets forskningssamverkan.

Stefan Carlén
  • Paneldiskussion