Sanna Detlefsen

Direktor för Stadsmissionen i Östergötland

Sanna Detlefsen är direktor för Stadsmissionen i Norrköping och Linköping, där hon arbetat sedan 2003 med organisationens sociala arbete. Hon är bland annat engagerad i behandling för kvinnor med beroendeproblematik och våldsutsatthet. Sanna Detlefsen är även ordförande för den nationella riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

Läs mer

Linköpings stadsmission »
Intervju med Sanna Detlefsen (fremia.se) »

Sanna Detlefsen