Samuel Engblom

Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström.

Samuel Engblom är statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Han var tidigare samhällspolitisk chef vid TCO åren 2014–2021. Samuel Engblom har även lett statliga utredningar om systemen för sjuk- och aktivitetsersättning samt om idéburna aktörer i välfärden.

Läs mer

Samuel Engblom (regeringen.se) »

Samuel Engblom