Mikael Rostila

Professor i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap, docent i sociologi och prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet Mikael leder ett stort forskningsprogram finansierat av Forte ”Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv” (SMASH) (2017-2022).

Mikaels Rostilas forskning handlar brett om ojämlikhet i hälsa och hälsans sociala bestämningsfaktorer. Han har bland annat publicerat en populär bok inom området tillsammans med Susanna Toivanen, Den Orättvisa Hälsan – Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd (Liber). Han har även skrivit en bok om hur socialt kapital påverkar hälsa och ojämlikhet i hälsa i Europeiska välfärdsstater, Social capital and health inequality in European Welfare States (Palgrave MacMillan).

I början av 2021 tog Mikael Rostila fram faktabladet Forte Fokus – Socioekonomisk ojämlikhet gör att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare på uppdrag av Forte.

Mikael Rostilas forskning handlar bland annat om:

  • Hälsa bland personer med utländsk bakgrund och dess sociala determinanter
  • Hur sociala nätverk och socialt kapital påverkar hälsa och hälsobeteenden
  • Inkomstojämlikhet och konsekvenser för hälsa och dödlighet
  • Sjukdom och dödlighet efter förlust av anhörig
  • Hur syskonordning påverkar vår hälsa och livslängd

Läs mer

Forskningsprogrammet SMASH »
Publikationer »

Mikael Rostila
  • Paneldiskussion