Matilda Ernkrans

Minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans är minister för högre utbildning och forskning på Utbildningsdepartementet. Hennes ansvarsområden på Utbildningsdepartementet är högre utbildning, forskning, studiestöd och rymdfrågor.

Matilda Ernkrans har ett starkt miljöengagemang och jobbar för en hållbar utveckling. Hennes viktigaste politiska fråga är att alla ska klara av skolan för att få jobb.

Matilda Ernkrans har varit riksdagsledamot sedan 2002. Hon har även varit ordförande i Utbildningsutskottet samt ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Läs mer

Mer om Matilda Ernkrans på Regeringen.se »

Matilda Ernkrans
  • Keynotes