Martin McKee

Professor i folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine

Martin McKee är professor i folkhälsa vid London School of Hygien and Tropical Medicine (LSHTM). Han forskar inom ämnesområdena epidemiologi, nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och medicin.

Martin McKee har arbetat på LSHTM sedan 1987. Han är grundare av WHO:s samarbetscentrum European Centre on Health of Societies in Transition som arbetar med hälsofrågor i Central- och Östeuropa. Han är även vetenskapschef för det europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård som ett partnerskap mellan universitet, regionala/nationella organ samt internationella organisationer.

Martin McKee har publicerat över 1 180 vetenskapliga artiklar och 46 böcker. Han var redaktör för tidskriften European Journal of Public Health i 15 år och är medlem i många redaktioner, samt redaktionell konsult till The Lancet.

Läs mer

Läs mer om Martin McKee (LSHTM.ac.uk) »

Martin McKee
  • Keynotes