Lena Hallengren

Socialminister, Socialdepartementet

Lena Hallengren är socialminister på Socialdepartementet. Hennes ansvarsområden innefattar bland annat sjukvård, folkhälsa, socialtjänst och äldreomsorg samt funktionshinder.

Tidigare har Lena Hallengren bland annat varit Barn-, äldre- och jämställdhetsminister (2018–2019) samt Förskole-, ungdomsminister och minister för vuxnas lärande (2002–2004).

Läs mer

Om Lena Hallengren på regeringen.se »

Lena Hallengren
  • Keynotes