Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark Wisell är generaldirektör för Folkhälsomyndigheten sedan 2021 och har tidigare varit biträdande statsepidemiolog och avdelningschef vid myndigheten. Hon har arbetat vid Smittskyddsinstitutet och därefter Folkhälsomyndigheten sedan 2007, och är överläkare och disputerad specialist i klinisk bakteriologi.

Läs mer

Intervju på Folkhälsomyndigheten.se »

Karin Tegmark Wisell