Jan O Jonsson

Professor i sociologi vid Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, University of Oxford

Jan O Jonsson är professor i sociologi vid Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, University of Oxford. Han forskar främst inom området social stratifiering, med inriktning på utbildningsojämlikhet, social rörlighet, etniska skillnader och fattigdom. Vid Institutet för Framtidsstudier driver han Forte-projektet ”Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet”. Han är ledamot av Kungliga vetenskapsakademin (KVA) sedan 2007.

« Tillbaka till ”Talare”

Jan O Jonsson
  • Keynotes