Jan Gulliksen

Ledamot i regeringens Digitaliseringsråd

Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH. Han var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och är nu med i regeringens Digitaliseringsråd. Han har även rollen som Digital Champion of Sweden för EU.

« Tillbaka till ”Talare”

Jan Gulliksen
  • Paneldiskussion