Irene Wennemo

Generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande för Vetenskapsrådet

Irene Wennemo är generaldirektör för Medlingsinstitutet och nybliven ordförande för Vetenskapsrådets styrelse. Hon har tidigare varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag inom högskole- och forskningssektorn, vid bland annat Linköpings och Lunds universitet, Högskoleverket, Institutet för framtidsstudier och KK-stiftelsen. Irene Wennemo har disputerat i sociologi vid Stockholms universitet.

Läs mer

Ny ordförande för Vetenskapsrådet (vr.se) »

Irene Wennemo