Ingmar Skoog

Professor/överläkare i psykiatri vid Göteborgs universitet

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Ingmar Skoog är även ledamot i Delegationen för främjande av äldre arbetskraft, som fått i uppdrag av regeringen att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

« Tillbaka till ”Talare”

Ingmar Skoog
  • Keynotes