Göran Stiernstedt

Infektionsläkare och docent, ordförande Karolinska Institutets styrelse och ledamot i coronakommissionen

Göran Stiernstedt är ordförande för Karolinska Institutets styrelse och ledamot i coronakommissionen. Kommissionen har fått i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Han är även infektionsläkare och docent. Göran har haft ett flertal chefspositioner inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala, biträdande landstingsdirektör i Stockholm och som chef för vård och omsorg vid nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner. På senare år har Göran varit ansvarig för flera statliga utredningar i vårdfrågor.

Läs mer

Coronakommissionen »
Nyhet på KI.se: Tio frågor (plus en extra) till KI:s nya styrelseordförande Göran Stiernstedt »

Göran Stiernstedt
  • Paneldiskussion