Gabriel Wikström

Agenda 2030-samordnare

Gabriel Wikström är nationell samordnare för Agenda 2030. Som nationell samordnare ansvarar han för att Agenda 2030-frågorna stärks i Sveriges kommuner och regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin.

Ett särskilt fokus i samordnarens arbete ska läggas på barns och ungas perspektiv och delaktighet och på dem som befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Gabriel Wikström har tidigare varit minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor, kommunpolitiker och engagerad i ungdomsfrågor.

Läs mer

Regeringens arbete kring Agenda 2030 »
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen »

Gabriel Wikström
  • Paneldiskussion