Ethel Forsberg

Generaldirektör för Forte

Ethel Forsberg är generaldirektör för Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, sedan 2016. Tidigare var hon stadsbyggnadsdirektör för Region Gotland, och dessförinnan generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Hon har bred erfarenhet av forskningsfrågor och forskningsfinansiering i Sverige och EU.

« Tillbaka till ”Talare”

Ethel Forsberg
  • Keynotes