Emma Spak

Chef för hälso- och sjukvårdssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Emma Spak är chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På SKR arbetar Emma Spak brett med utvecklingen av hälso- och sjukvård på både regional och kommunal nivå, med ansvar för frågor som till exempel somatisk vård, primärvård, psykiatri, läkemedel, smittskydd, tillgänglig vård, forskning och e-hälsa.

Emma Spak är disputerad forskare och har arbetat som läkare i primärvården.

Läs mer

Om hälsa och sjukvård på SKR.se »
Nyhet på SKR.se: Emma Spak ny chef för SKL:s hälso- och sjukvårdssektion »

Emma Spak
  • Paneldiskussion