Emma Spak

Chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR

Emma Spak är chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hon arbetar brett med utvecklingen av hälso- och sjukvård på både regional och kommunal nivå, med ansvar för frågor som till exempel primärvård, psykiatri, läkemedel, smittskydd, tillgänglig vård, forskning och e-hälsa. Emma Spak är disputerad forskare och har arbetat som läkare i primärvården.

Läs mer

Om hälsa och sjukvård på SKR.se »

Emma Spak