Cecilia Björkelund

Allmänläkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet

Cecilia Björkelund är allmänläkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet. Hon har varit ansvarig i utvecklingen av och forskningen om vårdsamordnare psykisk ohälsa i Västra Götaland. Hon ingår i ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin. I sin forskning fokuserar hon bland annat på primärvårdens handläggning av psykisk ohälsa och levnadsvanor, förebyggande av kronisk sjukdom, bl.a. hjärt-och kärlsjukdomar, samt kvinnors hälsa.

« Tillbaka till ”Talare”

Cecilia Björkelund
  • Keynotes