Carina Lindfelt

Avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv

Carina Lindfelt arbetar som avdelningschef för avdelningen Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv. Hon är engagerad i arbete för en effektiv arbetsmarknad såsom flexibla anställningsformer, rimliga kostnader för företagen och bra arbetsmiljö.

Carina har en juristexamen vid Lunds universitet och arbetade tidigare som chefsjurist på Arbetsmarknadsstyrelsen.

Läs mer

Svenskt Näringsliv »

Carina Lindfelt
  • Paneldiskussion