Bo Rothstein

Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Bo Rothstein innehar sedan 1994 August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har även innehaft en professur i statsvetenskap och offentlig politik vid University of Oxford. Han har gett ut flera böcker internationellt och i Sverige om välfärdsstaten, social tillit och korruption. Bland hans böcker på svenska kan nämnas Vad bör staten göra, Den korporativa staten och Den socialdemokratiska staten. Tillsammans med Sören Holmberg grundade han år 2004 The Quality of Government Institute vid Göteborgs universitet. Han är sedan 2012 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

« Tillbaka till ”Talare”