Annika Sundén

Analysdirektör på Arbetsförmedlingen

Annika Sundén är docent i nationalekonomi och analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Tidigare har hon bland annat varit chef för ledningsstaben och ställföreträdande generaldirektör vid Pensionsmyndigheten, verksamhetsområdeschef för pension vid Försäkringskassan samt lett ett antal statliga utredningar. Annika Sundén har även varit forskningschef vid Center for Retirement Research vid Boston College och arbetat som ekonom vid amerikanska centralbanken, Federal Reserve.

« Tillbaka till ”Talare”

Annika Sundén
  • Paneldiskussion