Annika Sundén

Analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Annika Sundén är docent i nationalekonomi och analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Annika ansvarar för analyser och utvärderingar av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken.

Tidigare har Annika bland annat varit chef för ledningsstaben och ställföreträdande generaldirektör vid Pensionsmyndigheten, verksamhetsområdeschef för pension vid Försäkringskassan samt lett ett antal statliga utredningar. Annika har även varit forskningschef vid Center for Retirement Research vid Boston College och arbetat som ekonom vid amerikanska centralbanken, Federal Reserve.

Läs mer

Intervju med Annika Sundén (arbetsförmedlingen.se) »

 

Annika Sundén
  • Paneldiskussion