Anna Nergårdh

Utredare och expert inom vårdens organisering

Anna Nergårdh ledde åren 2017-2021 regeringens utredning Samordnad utveckling för god och nära vård. Hon är överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin och har varit chefläkare på Södersjukhuset samt biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Anna Nergårdh är styrelseledamot i bland annat Socialstyrelsen och Röda korsets högskola.

Läs mer

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01) »

Anna Nergårdh