Ann-Marie Wennberg Larkö

Professor och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg Larkö är överläkare och professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin. Hon är sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan 2016, och leder även Regeringens vårdkompetensråd och är ledamot i Regeringens innovationsråd.

Tre frågor till Ann-Marie Wennberg Larkö

Vad kommer du att prata om på Forte Talks 2022?
Om det konkreta behovet i sjukvården av synliga och närvarande chefer samt minskad administration. Men också om hur vi behöver få in fler yrkeskategorier, fortsätta utveckla nya arbetssätt och få till en mer omfattande samverkan över organisationsgränser.

Vilka är de största utmaningarna för vården att hantera just nu/de kommande åren?
Den ständigt ökande efterfrågan på sjukvård parallellt med en haltande kompetensförsörjning. Hos personalen finns idag ett stort behov av återhämtning och en långsiktigt hållbar strategi måste ge utrymme för kompetensutveckling och klinisk forskning.

Vilken roll har forskningen för en hållbar välfärd?
Dagens spetsforskning är morgondagens rutinsjukvård, forskningen är med andra ord avgörande.

Läs mer

Nationella vårdkompetensrådet (nationellavardkompetensradet.se) »

Ann-Marie Wennberg Larkö