Ann Johansson

Vice ordförande i Vårdförbundet

Ann Johansson är vice ordförande i Vårdförbundet. Hon är distriktssköterska och har varit verksam framförallt inom primärvård, hemsjukvård och äldrevård. Kvalitetsfrågor och vårdutveckling har alltid varit en drivkraft i uppdragen som verksamhetschef, medicinsk ansvarig sjuksköterska, entreprenör och som hälso- och sjukvårdsstrateg.

Foto: Peter Knutson

Ann Johansson
  • Paneldiskussion