Anders Forslund

Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Anders Forslund är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet samt biträdande chef för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Anders forskning berör främst den svenska arbetsmarknaden. Han är bland annat projektledare för forskningsprogrammet ”Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?” som finansieras av Forte.

Han har även tagit fram rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt” på uppdrag av Forte.

Läs mer

IFAU:s webbplats »
Projekt och publikationer »

Anders Forslund
  • Paneldiskussion