Anders Ekholm

Senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier

Anders Ekholm har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet, där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Han har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Anders Ekholm arbetar även med en del av institutets uppdrag från utredningar och organisationer, t.ex. hur IT påverkar framtidens vård och vilka skolor som motverkar psykisk ohälsa.