Vilka är de stora samhällsbehoven och vad behöver vi medborgare av välfärden?